Rejestracja pojazdów

Firma TORO.FINANCE świadczy usługi w zakresie rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy oraz przerejestrowania pojazdów zakupionych w kraju. Usługa polega na załatwieniu formalności w Urzędzie Celno-Skarbowym, Urzędzie Skarbowym, Wydziale Komunikacji, tłumaczeniu dokumentów sporządzonych w innych językach, ubezpieczeniu pojazdu.