Usługi księgowe

Na początek usługi księgowe będą świadczone dla firm korzystających z tzw. uproszczonych form opodatkowania tj. podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, karta podatkowa, ewidencje VAT, oraz dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Poza standardowym prowadzeniem ksiąg podatkowych zamierzać wspierać kontrahentów w zakresie kontaktów z różnymi organami jak ZUS, US, UCS itp. Dodatkowo w zakres usług księgowych wchodzić będzie doradztwo w zakresie optymalizacji prowadzenia działalności gospodarczej połączona z analizą ekonomiczną.
Prowadzeniem dokumentacji zajmuje się osobiście. Moje doświadczenie zawodowe związane jest z pracą w Urzędzie Skarbowym. Przez okres dwunastu lat pracowałem główne w kontroli podatkowej stąd posiadam wiedzę praktyczną dot. zastosowania przepisów oraz sposobu komunikacji z organami kontrolującymi przedsiębiorców. Oprócz doświadczenia w urzędzie skarbowym posiadam również wykształcenie kierunkowe m.in. Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Podatki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.